» O firmie
» Kontakt, Ochrona danych
Kontakt, Ochrona danych osobowych...

POL-NET Spółka z o.o.
ul. Francuska 23
40-027 Katowice
tel.: 032 608-29-65
NIP: 954-21-99-907     Regon: 273805634


W celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Dariusz Badocha, z którym można się kontaktować pisząc na adres spółki lub telefonicznie pod nr: 32 608 29 65.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Polnet Sp. z o.o.